סדיני העברה מאפשרים מיקום מחדש בנוחות ובטיחות תוך הפעלת מאמץ מינימלי,שינוי התנוחה נעשה על ידי החלקת הסדין למיקום אליו רוצים להזיז את המטופל ללא צורך בהרמה של המטופל, הסדינים מפחיתים את הלחץ המופעל על המטופל בזמן שינוי מנח ומפחיתים את המאמץ הנדרש מהמטפל. הסדינים מיוצרים בספרד.