מאמר שפרסם ארגון הבריאות האנגלי (NICE)

 פצע לחץ - מניעה וטיפול

 במאמר מוסבר כיצד גרב הקרסול והתחתונים של Parafricta מפחיתים התפתחות והתקדמות של פצע לחץ שנגרם כתוצאה מחיכוך וכוחות גזירה אצל אנשים הסובלים מפצע לחץ או נמצאים בסיכון לפתח פצע לחץ.

MTG20 Guidance 20141112 NICE.pdf