מאמר שפרסם ארגון הבריאות האנגלי (NICE)


 פצע לחץ - מניעה וטיפול

 https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20 

במאמר מוסבר כיצד גרב הקרסול והתחתונים של Parafricta מפחיתים התפתחות והתקדמות של פצע לחץ שנגרם כתוצאה מחיכוך וכוחות גזירה אצל אנשים הסובלים מפצע לחץ או נמצאים בסיכון לפתח פצע לחץ.